Πρόσκληση

Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στις 5-10-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στην έδρα της που βρίσκεται στο Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Δήμου Αλεξανδρείας Ημαθίας.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο